Goed recept voor teambuilding

Goed recept voor teambuilding For English see below 

Goed functioneerde teams bestaan uit mensen die elkaar aanvullen én tegenwicht bieden. Een inkijkje in elkaars voorkeursstijl van communiceren, kan daarbij helpen. Daarom volgden we bij ENTER met onze ‘kantoor’teams uit zowel Delft als Eindhoven een interactieve training om inzicht in elkaar te krijgen en om feedback te leren geven en ontvangen.

Goed functioneerde teams bestaan uit mensen die elkaar aanvullen én tegenwicht bieden. Een inkijkje in elkaars voorkeursstijl van communiceren, kan daarbij helpen. Daarom volgden we bij ENTER met onze ‘kantoor’teams uit zowel Delft als Eindhoven een interactieve training om inzicht in elkaar te krijgen en om feedback te leren geven en ontvangen.

Belangrijk daarbij waren de onderdelen met een spelelement. Want probeer maar eens een bamboestok op de grond te leggen met vier personen als die stok alleen maar op ieders rechte uitgestoken wijsvingers mag liggen en alle vingers de stok moeten blijven aanraken. En hoe kom je tot een zo hoog mogelijk kaartenhuis met een gemixt team van denkers en doeners? En wie pakt de coachende rol bij een spel dat om snelheid gaat?

Behalve interessante inzichten, leverde de workshop ook veel hilariteit op. Samen een doel bereiken, over en van elkaar leren én samen lachen; een uitstekend recept voor teambuilding.

(De naambordjes die je op de foto’s op onze kleding ziet, waren op verzoek van degene die de training gaf overigens… Van elkaar weten we wel hoe we heten natuurlijk.)

- English version -

Excellent recipe for teambuilding

Well-functioning teams consist of people who complement and counterbalance each other. In order to accomplish this, a glimpse into each other's preferred style of communication can help. That's why we followed an interactive training at ENTER with our 'office' teams from both Delft and Eindhoven to gain insight into each other and to learn how to give and receive feedback.

An important part of this were the activities with a game element. Trying to put a bamboo stick on the ground with four people while that stick can only lie on everyone's straight outstretched forefingers (that must be in contact with the stick the whole time) is harder than you think. And how do you get to the highest possible house of cards with a mixed team of thinkers and doers? And who will take the coaching role in a game that is all about speed?

Apart from interesting insights, the workshop also generated a lot of hilarity. Achieving a goal together, learning about and from each other and laughing together; an excellent recipe for teambuilding.

(The nameplates you see on our clothing in the pictures, were at the request of the person who gave the training, by the way... We know each others names of course.)