Cune Peters nieuwe Recruiter in het team van Embedded

Cune Peters nieuwe Recruiter in het team van Embedded For English see below 

Even voorstellen: Cune Peters, deze week bij ENTER gestart als Recruiter in de Business Unit Embedded. Vanuit haar rol zal ze ondersteuning bieden bij het werven van high-tech personeel op  het gebied van Software. Cune vervulde afgelopen 15 jaar verschillende functies als zowel commercieel en corporate Recruiter. De focus lag daarbij voor haar vooral op de werving van (internationaal) technisch talent.  Met haar ervaring en kennis verwacht ze samen met het team mooie resultaten te behalen.

“Wat mij in deze baan vooral aanspreekt, is dat het uitdagende vacatures zijn om voor te werven”, aldus Cune. “Dat vraagt om een behoorlijke dosis creativiteit en overtuigingskracht. En juist dat vind ik interessant. Daar ligt ook mijn kracht. Geen volumewerving, maar aandacht voor de persoon en zijn of haar kwaliteiten. Ik kijk uit naar een fijne en succesvolle samenwerking.”

- English version - 

Cune Peters new Recruiter in team Embedded 

Introducing: Cune Peters. She started this week at ENTER as a Recruiter in the Business Unit Embedded. In her role she will support the recruitment of high-tech personnel in the field of Software.  Over the past 15 years, Cune has held various positions as both commercial and corporate Recruiter. In her previous jobs she focussed mainly on the recruitment of (international) technical talent.  With her experience and knowledge she expects to achieve great results together with the team.

"What particularly appeals to me in this job is that these are challenging vacancies to recruit for", says Cune. "That requires a good dose of creativity and persuasiveness. And that is exactly what I find interesting. That’s also where my strength lies. I like the fact that the focus is not on volume, but on the attention to the person and his or her qualities. I look forward to a fine and successful collaboration."