Medewerkers van ENTER dragen bij aan eerste Europese publieke quantum computing platform

Medewerkers van ENTER dragen bij aan eerste Europese publieke quantum computing platform- For English see below -

Minister Ingrid van Engelshoven en Eurocommissaris Mariya Gabriel lanceerden op 20 april het eerste Europese, publieke quantum computing platform: ‘Quantum Inspire’. Het platform is ontwikkeld door het Delftse QuTech, een samenwerking tussen TU Delft en TNO; een gewaardeerde klant van ENTER.

Quantum Inspire maakt de quantumcomputer voor iedereen toegankelijk en rekent – als eerste in de wereld – onder andere met een quantumprocessor gemaakt van schaalbare ‘spin qubits’. Met Quantum Inspire wil QuTech de quantumcomputer zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor markt en maatschappij. Hiervoor ontwikkelde QuTech een webportal: www.quantum-inspire.com.

De quantumcomputer wordt gezien als een sleuteltechnologie die radicaal nieuwe producten en diensten mogelijk maakt. Een quantumcomputer heeft namelijk de potentie om bepaalde problemen veel sneller op te lossen dan ‘gewone’ computers ooit zullen kunnen. Denk bijvoorbeeld aan het helpen ontrafelen van het complexe gedrag van moleculen, ten behoeve van medicijnontwikkeling.

Voor onze collega Luc Blom, die samen met andere medewerkers van ENTER aan dit project werkte, was het een uitdagend project waarin hij zowel zijn kennis van software als van fysica kwijt kon. Luc: “Het is bijzonder om aan dit project te hebben mogen werken, omdat het nieuwe quantum technologie naar de wereld brengt. Quantum-Inspire is een platform dat helpt met de ontwikkeling van nieuwe applicaties en geeft iedere geïnteresseerde een kijkje in de wereld van quantum.”

Meer informatie, inclusief foto’s en video’s, is het vinden op de website van QuTech: https://qutech.nl/minister-ingrid-van-engelshoven-and-european-commissioner-mariya-gabriel-launch-europes-first-quantum-computer-in-the-cloud-quantum-inspire/

///

ENTER employees contribute to first European public quantum computing platform

Minister Ingrid van Engelshoven and European Commissioner Mariya Gabriel launched Europe’s first public quantum computing platform: 'Quantum Inspire' on April 20. The platform was developed by Delftbased QuTech, a collaboration between TU Delft and TNO, one of our customers.

Quantum Inspire makes the quantum computer accessible to everyone and is the first in the world to use a quantum processor made of scalable 'spin qubits'. With Quantum Inspire, QuTech aims to make quantum computers accessible to the market and society as quickly as possible. QuTech therefor has launched a web portal at www.quantum-inspire.com.

The quantum computer is seen as a key technology, enabling radically new products and services. It has the potential to solve certain problems much faster than ‘classical’ computers will ever be able to achieve. For example by helping to unravel the complex behaviour of molecules for drug development.

Our colleague Luc Blom, who worked on this project with a few of our other colleagues, is very happy and satisfied with his contribution. “It was a challenging project in which I could put my knowledge of both software and physics to use”, as Luc says. “It is special to have worked on this project because it brings new quantum technology to the world. Quantum-Inspire is a platform that helps with the development of new applications and gives everyone interested a glimpse into the world of quantum.”

More information, including pictures and videos, can be found here:
https://qutech.nl/minister-ingrid-van-engelshoven-and-european-commissioner-mariya-gabriel-launch-europes-first-quantum-computer-in-the-cloud-quantum-inspire/