‘Het zijn mooie, uitdagende functies waarvoor ik mag werven’

‘Het zijn mooie, uitdagende functies waarvoor ik mag werven’- For English see below -

Cune Peters, Recruiter Embedded Software is zelf nog maar enkele maanden in dienst bij ENTER als Recruiter Embedded Software, maar heel blij met haar overstap. “Persoonlijk contact is binnen ons bedrijf heel belangrijk, maar ook heel makkelijk. De lijnen zijn kort, er heerst een open cultuur, mensen zijn toegankelijk en je hebt zelf veel invloed op hoe je je functie invult. Dat trok mij aan, naast de inhoud van het werk natuurlijk.”

Inhoudelijk vindt Cune haar werk interessant, omdat ze mensen zoekt voor uitdagende functies in de high tech industrie. “Dat betekent dat ik creatief moet zijn in mijn manieren van werving en ook buiten de geijkte paden moet treden om te vinden wat ik zoek. Het is echt maatwerk.

Achtergronden
Op de vraag wat ze dan zoekt, volgt vervolgens een hele opsomming van software engineers met verschillende achtergronden. “Embedded Software Engineers met een MSc of BSc in Computer Science, Embedded Systems of vergelijkbaar met een aantal jaren ervaring in de ontwikkeling van embedded systemen. Daarbij vragen we om ervaring met het programmeren in C++. Verder zoeken we Front-end ontwikkelaars met ervaring in Javascript/ Typescript en front-end frameworks zoals Angular, React en Vue.” Ook verwelkomt Cune graag kandidaten met een (bio)technische achtergrond met 2 tot 3 jaar ervaring in C++/C#/.NET en WPF in een technische productieomgeving.

Teamwork
Cune is vooral op zoek naar mensen met 2 tot 5 jaar werkervaring, die communicatief vaardig zijn en zowel de Nederlandse als de Engelse taal goed beheersen. “Ook vinden we het belangrijk dat ze graag en gemakkelijk in een team werken. We investeren dan ook veel in de ontwikkeling van onze mensen. Waar sta je, waar wil je heen en wat je heb je ervoor nodig om daar te komen? Dat begeleiden wij vanuit ENTER. Bij ons komen ze in een prettige en vaak internationale werkomgeving, met langdurige opdrachten bij de top 10 bedrijven in de high tech industrie.

Zelf interesse?
Dus, ben jij een Software Engineer met ervaring in C++/C#/.NET of een Front-end ontwikkelaar met ervaring in Javascript/Typescript en bijvoorbeeld Angular? En ben je op zoek naar een nieuw uitdagend project voor een werkgever die veel in jou investeert? Neem dan contact op met Cune. Ze spreekt je graag! Ze is te bereiken via e-mail: cune.peters@enter-group.nl. Of via de telefoon: 06 21 44 67 04.

///

Cune Peters, Recruiter Embedded Software
"They're attractive, challenging jobs that I get to recruit for”

She has only been employed by ENTER as a Recruiter Embedded Software for a few months now, but is very happy with her move. "Personal contact is very important within our company, but also very easy. The lines are short, there is an open culture, people are accessible and you have a lot of influence on your job yourself. That attracted me, in addition to the content of the work, of course".

Cune finds her work interesting in terms of content, because she is looking for people for challenging positions in the high tech industry. "That means I have to be creative in my recruitment methods and also go off the beaten track to find what I'm looking for. It's really tailor-made.”

Backgrounds
When asked what she is looking for, a whole list of software engineers with different backgrounds follows. "Embedded Software Engineers with an MSc or BSc in Computer Science, Embedded Systems or comparable with several years of experience in the development of embedded systems. We ask for experience with programming in C++. Furthermore we are looking for Front-end developers with experience in Javascript/ Typescript and front-end frameworks such as Angular, React and Vue". Cune also welcomes candidates with a (bio)technical background with 2 to 3 years of experience in C++/C#/.NET and WPF in a technical production environment.”

Teamwork
Cune is mainly looking for people with 2 to 5 years of work experience, with good communication skills and who are proficient in both Dutch and English. "We also find it important that they enjoy working in a team. We therefore invest a lot in the development of our people. Where are you, where do you want to go and what do you need to get there? At ENTER we offer guidance in their careers. They find a pleasant and often international working environment, with long-term assignments with the top 10 companies in the high tech industry.”

Interested?
So, are you a Software Engineer with experience in C++/C#/.NET or a Front-end developer with experience in Javascript/Typescript and for example Angular? And are you looking for a new challenging project at an employer who invests a lot in you? Then contact Cune. She would love to talk to you! You can reach her by e-mail: cune.peters@enter-group.nl. Or by phone: 06 21 44 67 04.