Hans Spijkerbosch viert eerste lustrum 7,5 jaar nadat hij in dienst kwam: ‘Mijn kortste sollicitatie ooit’

Hans Spijkerbosch viert eerste lustrum 7,5 jaar nadat hij in dienst kwam: ‘Mijn kortste sollicitatie ooit’-  For English see below -

Mensen komen en gaan. En komen dan soms weer terug. Dat geldt in ieder geval voor Hans Spijkerbosch. En zo kan het dat hij zijn eerste lustrum bij ENTER viert, maar toch al langer voor ons werkt. “Ik was vanuit ENTER overgestapt naar een ander bedrijf, maar dat beviel me niet. Dus dacht ik: ‘Laat ik mijn oude manager daar weer eens een mail sturen. Het was mijn kortste sollicitatieprocedure ooit!” lacht Hans.

De eerste keer dat hij bij ENTER terecht kwam, ging het trouwens ook al snel. “Ik hoorde via collega’s  van ENTER en die waren super positief, dus ook toen dacht ik: ‘Laat ik maar eens een mailtje sturen’. Puur door mond-op-mondreclame dus. Wat ik echt een groot voordeel vind, is het goede netwerk dat ENTER heeft. Er zijn verschillende opties bij interessante opdrachtgevers. Je kunt heel weloverwogen je keuze maken.”

Zwarte kant
Daar was hij aan toe na een carrière in de cybersecurity. Hans: “Dan zie je best een zwarte kant van het internet en ik wilde graag weer met iets positiefs bezig zijn.” Nu is hij ‘meewerkend voorman’ in een rol als softwareontwikkelaar bij chipmachinefabrikant ASML. “Ik wil graag dingen maken, maar wel met een goed team.”

De teamspirit bewaken terwijl er bijna alleen maar vanuit huis wordt gewerkt, doet hij door veel dagelijks contact te hebben met de mensen in zijn team. “Persoonlijk contact is gewoon heel erg belangrijk. Maar ik ben wel trots als ik zie hoe snel iedereen het op afstand weken heeft opgepakt. En je kunt toch meters maken, omdat het vanuit huis soms zelfs iets efficiënter is.”

Beste uit twee werelden
Hans ziet dan ook goede dingen aan de Coronacrisis. “Ik hoop en denk dat hierdoor een betere balans ontstaat tussen thuis- en op kantoor werken. Het heeft allebei voordelen, als we hierna voor een combinatie van beide kunnen kiezen; dan hebben we eigenlijk het beste uit twee werelden.”

Het enige dat lastig is op afstand, is samen eten om zijn lustrum te vieren. Maar gelukkig bezorgt de bakker ook aan huis.

///

Hans Spijkerbosch celebrates first lustrum 7.5 years after he joined the company
‘My shortest application ever’

People come and go. And then sometimes they come back. That is the case for Hans Spijkerbosch with our company anyway. And so it may be that he celebrates his first lustrum at ENTER, but has been working for us for a longer time. "I had switched from ENTER to another company, but that wasn’t such a lucky choice. So I thought: 'Let me send my old manager an email. It was my shortest application ever!" laughs Hans.

By the way, the first time he came to ENTER, his application also took little time. "I knew people who worked for ENTER and they were super positive, so I thought, 'Let me send an email. So I knew them purely by word of mouth. The good network ENTER has, is a big advantage. They offer various options at interesting customers. You can make your choice very carefully."

Dark side
He was ready for a good option after a career in cyber security. Hans: "That is where you get to see the darks side of the internet and I wanted to do something positive again". Now he is working as a 'cooperating foreman' in a role as software developer at chip machine manufacturer ASML. "I like to create things, but with a good team."

Guarding the team spirit while working almost exclusively from home; he does this by having a lot of daily contact with the people in his team. "Personal contact is just very important. But I am proud when I see how quickly everyone has picked up on working remotely. And you can make good progress, because sometimes it's even a little more efficient from home".

Best of both worlds
Hans sees good things about the Corona crisis. "I hope and believe that this will create a better balance between working from home and at the office. It has advantages for both, if we can choose a combination of both after this; then we actually have the best of both worlds".

The only thing that is difficult from a distance, is eating together to celebrate his lustrum. But fortunately the bakery also delivers at home.