Welkom terug Remco!

Welkom terug Remco!- For English see below - “Tegen Jeroen en Mark kun je moeilijk nee zeggen.” Remco Sturkenboom zegt het lachend, maar zijn goede band met hen speelt wel degelijk een rol bij zijn terugkeer bij ENTER als accountmanager.

Het avontuur lonkte, een jaar geleden, toen hij voor een start up in werving en selectie koos. De deur naar ENTER ging echter nooit helemaal dicht en het contact bleef. Remco: “Toen in de loop van het jaar bleek dat de invulling van de functie in praktijk toch iets anders uitpakte dan vooraf bedacht, hadden Jeroen en Mark dat snel door en vroegen ze me terug te komen. Na een paar gesprekken was ik ervan overtuigd dat een terugkeer de juiste keuze voor me is.”

“ENTER is volop in ontwikkeling en dat biedt mij kansen om mezelf hier verder te ontwikkelen. Daarnaast heb ik zin om weer te werken met mijn oud-collega’s, met wie het niet alleen goed, maar ook gezellig werken is”, aldus Remco.

Remco is per 1 september gestart.

///

Welcome back Remco!

"It’s just hard to say no to Jeroen and Mark." Remco Sturkenboom says it laughingly, but his good relationship with them does play a role in his return to ENTER as account manager.

Longing for a bit of adventure a year ago, he opted for a start up in recruitment. However, the door to ENTER never closed completely and the contact remained. Remco: "During that year my new job turned out to be a bit different from what I had thought beforehand. Jeroen and Mark, who I was still in touch with, then quickly asked me to come back. After a few conversations with them I was convinced that a return was the right choice for me".

"ENTER is in full development and that gives me opportunities to develop myself further here. In addition, I feel like working again with my former colleagues, with whom it is not only nice to work, but also a lot of fun", says Remco.

Remco started September 1st.