Twee nieuwe accountmanagers: teamspelers pur sang

Twee nieuwe accountmanagers: teamspelers pur sang - For English see below -  Nieuw jaar, nieuwe maand, nieuwe versterkingen voor ons accountmanagersteam. Maak kennis met Bart Aarts en David Dillien, sinds 1 januari allebei in dienst bij ENTER.

Allebei omschrijven ze zich als teamspelers. “Samenwerken en met elkaar iets creëren, samen doelstellingen behalen”, zegt Bart. David beaamt dat en voegt toe: “Een goed resultaat en plezier hebben, gaan wat mij betreft ook samen. Je presteert beter als je het in je team ook naar je zin hebt.”

Van elkaar weten ze waar ze het over hebben, want bij hun vorige werkgever werkten ze ook al samen. En allebei zijn het teamsporters. Bart voetbalt en David hockeyt. En ook daarin hebben ze iets gemeen: ze stopten er allebei een seizoen mee, maar misten hun team en het samen ergens voor gaan én de derde helft zo erg, dat ze hun sport toch weer oppakten.

“We gaan allebei graag voor lange termijn relaties, in het werk met zowel klant als kandidaat”, vertelt Bart. David vult aan: “We nemen zowel de klantvraag als de kandidaat heel serieus en leggen graag de verbinding waar beide partijen gelukkig mee zijn. Die visie, ook voor de lange termijn, heeft ENTER ook. En dat past ons allebei.” Bart: “Het is jammer dat we nu niet meteen alle collega’s kunnen ontmoeten, maar de sfeer voelt heel goed en iedereen is heel enthousiast. Dat plezier waar David het over had, gaan we hier ongetwijfeld ook vinden.”

///

Two new account managers: team players pur sang

New year, new month, new reinforcements for our account manager team. Meet Bart Aarts and David Dillien, both employed by ENTER since 1 January.

They both describe themselves as team players. "Working together and creating something, achieving goals together", says Bart. David agrees with that and adds: "Having a good result and having fun, also go together as far as I'm concerned. You perform better if you also have a good time in your team.”

They know what they are talking about when it comes to each other, because they already worked together at their previous employer. And they are both team athletes. Bart plays soccer and David plays field hockey. And they both have something in common here too: both of them quit a season, but then really missed their team and  achieving something together aswell as the third half, so they picked up their sport again.

"We both like to go for long-term relationships, at work with both client and candidate," Bart says. David adds: "We take both the customer's and the candidate's needs very seriously and are happy to make the connection that both parties are happy with. ENTER also has that vision, also for the long term. And that suits both of us.” Bart: "It's a pity that we can't meet all the colleagues right now, but the atmosphere feels very good and everyone is very enthusiastic. We're undoubtedly going to find that pleasure David was talking about here as well.”