Geslaagde jaaraftrap

Geslaagde jaaraftrap- For English see below - We trapten ook dit jaar het nieuwe jaar af met onze collega’s op kantoor. Alleen dan niet op kantoor met iedereen tegelijk. Dus bouwden we onze hele digitale opstelling weer op, zodat we elkaar konden zien. We beginnen er intussen bedreven in te worden, al komen we nog steeds het allerliefst écht bij elkaar.

Om toch even de verbinding te maken met elkaar én interactie in de presentatie te brengen, deden we een complimentenronde. Iedereen lootte iemand om even openlijk iets positiefs tegen te zeggen. Iets dat we hier gewend zijn en als we bij elkaar zijn vaker doen. Maar nu maakten we er even echt tijd en ruimte voor. En dat was fijn.

Successful year kick-off

We kicked off 2021 with our colleagues at the office, only not in the office. Of course, we set up our entire digital setup again, so that we could see each other. We are starting to get the hang of it, although we still prefer to meet in person.

In order to connect with each other and bring interaction to the presentation, we did a round of compliments. Everyone drew lots to say something positive to someone in public. This is something we are used to doing here and do more often when we are together. But now we really made time and space for it. And that was nice.