15 april 2021

Philips Innovation Services

Case Pins Nils

Over Nils Fleuren

Naam:Nils Fleuren
Functie:Project Manager
Opleiding:Technische Natuurkunde, specialisatie Nanotechnologie, eerstegraads docent Natuurkunde
Competentie:Production Development
Bij ENTER sinds:Augustus 2019
Klant:Philips Innovation Services

Via ENTER kwam Nils bij Philips Innovation Services terecht. Hier houdt hij zich bezig met de automatisering van testers en machines en de koppeling aan het overkoepelende productinformatiesysteem (Manufacturing Execution System). Op die manier worden vele handmatige handelingen geautomatiseerd, waardoor er meer snelheid ontstaat en een afname in fouten.

Als projectmanager zorgt Nils dat alle basiszaken van het project goed geregeld zijn, zoals de budgetplanning, de ontwikkelplanning en de uitvoering daarvan. Daarnaast zorgt hij dat alle randvoorwaarden duidelijk zijn en vertaald worden naar technische eisen en dat het team en alle andere betrokkenen altijd op de goede manier geïnformeerd zijn. Verder identificeert hij waar problemen en knelpunten zitten en zorgt hij dat deze door de juiste mensen aangepakt worden. Kortom, je zou kunnen zeggen dat Nils een overkoepelende managementfunctie uitvoert.

"Ik werk met de nieuwste technieken en zorg daarmee dat anderen het beste in zichzelf naar boven kunnen halen. Dat klinkt mooi toch?"

Nils Fleuren / Project Manager

Momenteel is Nils nog druk bezig met het project, maar er zijn al een aantal belangrijke stappen gezet. Samen met zijn collega’s heeft hij een soort bibliotheek van functies ontwikkeld die op (vrijwel) alle interfaces kan draaien en op die manier gekoppeld is aan het overkoepelende productinformatiesysteem. Het project, waaraan Nils bijdraagt door het vervullen van een faciliterende rol, is de volgende stap in de industrialisering. “Dat past goed bij mij. Ik werk met de nieuwste technieken en zorg daarmee dat anderen het beste in zichzelf naar boven kunnen halen. Dat klinkt mooi toch?”


Voor Nils is dit project één groot leerproces. Voorheen was hij nog niet bekend met het projectmanagementschap. Hij vult aan: “Dit is niet iets wat ik vanuit mijn opleiding snel als vervolgstap zag en dus had ik me er nooit in verdiept. Voorbeelden van dingen die ik heb geleerd zijn het beter maken van connecties met klanten, het weten wanneer ze welke informatie nodig hebben, maar ook het weten waar moeilijkheden zitten in de vervolgstappen van industrialisering.” Nils is trots op hoe snel hij is gegroeid en de verantwoordelijkheden die hij daarbij heeft gekregen en afgedwongen. “Ik kan mezelf nu een spin in het grote web noemen. Iedereen met vragen over integratie weet me te vinden en komt ook naar me toe.”

In de toekomst wil Nils meer ervaring opdoen op fabrieksniveau. Hij vult aan: “Ik zou graag ook eens kijken wat de mogelijkheden zijn binnen de productie om op die manier ook meer technische ervaring te verwerven en daardoor uiteindelijk beter te fungeren als projectmanager.”

Over Philips Innovation Services

Philips Innovation Services is een R&D- en engineeringpartner bij het op de markt brengen van innovaties. PInS is zowel binnen Philips als voor externe medische en hightechbedrijven werkzaam. Met zo’n 1000 ingenieurs en technische consultants pakken ze complexe innovatie-uitdagingen aan. Maar iedereen weet elkaar gemakkelijk te vinden, zodat het end-to-end ontwikkelingsproces van de medische of hightech innovatie soepel verloopt.