Maak kennis met Sabina Sanders-Buijs, onze nieuwe HR/Office Manager

Maak kennis met Sabina Sanders-Buijs, onze nieuwe HR/Office Manager- For English see below -  “Ik heb voor ENTER gekozen, omdat het een informele club is met een professionele bedrijfsvoering.”

Ze is sinds enkele weken aan de slag, dus intussen kan ze al iets over haar ervaringen zeggen: “Iedereen gaat hier voor hetzelfde doel. Er wordt hard gewerkt, maar er is ook veel plezier onderling. Het valt me op dat iedereen elkaar ook altijd wil helpen.”

Alle medewerkers van ENTER kunnen bij Sabina terecht met vragen over HR, zoals over hun contract en pensioen. Ook staat ze mensen met raad en daad bij als ze vanuit het buitenland naar Nederland verhuizen. “Een verblijfsvergunning regelen, kan voor iemand van buiten Nederland behoorlijk pittig zijn. Ik help daar dan graag bij.”

Dat is ook wat haar aanspreekt in haar werk. “Ik maak het leven van andere mensen graag een stukje gemakkelijker en ingewikkelde dingen maak ik graag simpel”, vertelt ze. “En ik houd van een afwisselend takenpakket. Bovendien heb ik het gevoel dat ik hier ook zelf nog echt iets kan toevoegen, niet alles is in steen gebeiteld. Dat is prettig en maakt het voor mij niet alleen een leuke, maar ook een uitdagende baan.”

///

Meet Sabina Sanders-Buijs, our new HR/Office Manager. "I chose ENTER because it's an informal club with a professional management and business operation".

She has been working at ENTER for a few weeks now, so she can already tell something about her experiences: "Everyone here is dedicated to the same goal. Everybody works hard, but there is plenty of room for fun. And it strikes me that everyone always really wants to help each other".

All ENTER employees can contact Sabina with questions about HR, such as their contract and pension. She also assists people with advice and assistance when they move to the Netherlands from abroad. "Arranging a residence permit can be quite difficult for someone from outside the Netherlands. I'm happy to help with that".

That is also her work appealing for her. "I like to make other people's lives a bit easier and I like to make complicated things simple," she says. "And I like a varied range of tasks. Moreover, I have the feeling that I can really add something here myself, not everything is carved in stone. That's nice and makes it not only a fun, but also a challenging job for me".