24 juni 2022

Doorontwikkeling van een Quantum Measurement Infrastructure

Case Henri Eravsti Foto

Onze collega’s werken aan verschillende projecten. Een van die project draait om de doorontwikkeling van een ‘Quantum Measurement Infrastructure’ (QMI), een Python 3 framework voor het controleren van instrumenten in laboratoria. Het framework heeft toepassingen van eenmalige wetenschappelijke experimenten tot robuuste instellingen.

QMI is ontwikkeld om geavanceerde experimenten met betrekking van quantum bits te ondersteunen. Het moet betrouwbaar, toegankelijk voor de onderzoekers, en over afstand te besturen zijn. Het doel is om in 2022 de QMI software open source te maken zodat andere onderzoeksinstituten er ook van kunnen profiteren. Vooral onderzoeksgroepen van de Quantum Internet Divisie zijn hierbij betrokken. Zij bestuderen de verstrengelingen van fotonen over afstand, en hoe dit fenomeen gebruikt kan worden om data door te sturen via bestaande optische fibers. Door de overlap met instrumentatie, algoritmes en methodes tussen de onderzoeksgroepen is het gunstig om alle gerelateerde software samen te brengen.

Een knelpunt bij het ontwikkelen van de nieuwe programmatuur is dat er verschillende gebruikers op hetzelfde moment gebruik willen maken van het apparaat. Een eis is dan ook dat er op betrouwbare en veilige wijze kan worden gewerkt met meerdere gebruikers. Zo kan een gebruiker het apparaat voor eigen proces reserveren met behulp van een context locking-mechanisme. Hier moeten nog randsituaties voor worden bedekt, zoals ‘Hoe wordt er gehandeld als een gebruiker zijn proces cancelt?’.