24 juni 2022

Een applicatie waarmee je bodemlagen modelleert

Case Pim Korten Foto

Tien jaar geleden is Pim begonnen bij ENTER en het bevalt hem nog altijd even goed. Tijdens die tien jaar heeft hij aan verschillende projecten mogen werken voor Bosch, Philips en een grote oliemaatschappij. Op dit moment zit hij nog steeds op zijn plek bij de oliemaatschappij.

Pim werkt bij de oliemaatschappij aan een applicatie waarmee je bodemlagen modelleert. Deze applicatie wordt bijvoorbeeld gebruikt door reservoir engineers en geologen om te bepalen waar het beste geboord kan worden voor olie. De wiskundige achtergrond van Pim sluit goed aan op het werken met geologische software. Er komen namelijk veel algoritmische en geometrische problemen bij kijken.

"Ik heb veel uitdaging nodig en werk graag aan complexe domeinen. Dat is ook een van de redenen waarom ik via detachering werk"

Pim / DevOps Engineer

Als software ontwikkelaar houdt Pim zich momenteel bezig met het automatiseren van workflows in de software. Verder ontwikkelt hij een Application Programming Interface, ook wel API, die andere ontwikkelaars kunnen gebruiken om ook hun workflows te automatiseren. ‘’Het is een complex domein en een gigantisch groot softwarepakket, waar wel zestig ontwikkelaars aan werken.’’ Er is veel communicatie nodig met andere teams voor het opzetten van één centrale API. Er moet goed worden nagedacht, omdat alles duidelijk moet zijn voor iedereen die het gaat gebruiken.