08 juli 2022

Werken aan een NH90 helikopter

Een Finse NH90 tijdens een luchtshow in 2021

Hasan werkt via ons aan de NH90 helikopter, een maritieme (gevechts)helikopter die kan opereren vanaf patrouilleschepen en luchtverdedigings- en commandofregatten.

Hij houdt zich bezig met het onderzoeken van de ‘stress’ en ‘fatigue’ van het landingsgestel van de NH90. Bij stress gaat het om de belasting die op het materiaal komt, en bij fatigue gaat het om de herhaling van een bepaalde belasting. De vraag die hierbij speelt is; ‘Hoe vaak kan het materiaal dat aan.’ Met een achtergrond in de luchtvaarttechniek past Hasan perfect in het plaatje.

Daarnaast maakt Hasan onder meer ’static strength’ en ‘fatigue’ berekeningen voor werkzaamheden die ‘non recurring’ zijn. Hasan: “Aan de hand van static strength analyses bepalen we de ‘Margin of Safetys’ en de ‘Reserve Factors’ van de stresskritische locaties. Dit doen we bijvoorbeeld met behulp van Finite Element Method (FEM), of met handcalculaties. Met fatigue analyses bepalen we onder meer de fatigue damage waarden van de stresskritische locaties.” Hierbij gaat het er dus om wat de veiligheidsmarge is waarbinnen werkzaamheden of aanpassingen aan het landingsgestel gedaan kunnen worden zonder dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van het landingsgestel.

Een ander project waar Hasan aan meewerkt, is de Air Transportability van NH90. Een van de landen die de NH90 in hun vloot heeft zitten, wil de helikopter graag vervoeren middels een transportvliegtuig (C-17). ‘’Tijdens zo’n transport komen er bepaalde krachten op het landingsgestel, deze moeten beschreven en geanalyseerd worden. Aan de hand van de analyses moet er aangetoond worden dat het mogelijk is om de NH90 te transporteren.” Hasan werkt binnen dit project aan het opstellen van een document waarin wordt beschreven welke krachten er optreden en wat voor impact die krachten hebben op belangrijke factoren van de helikopter.